במהלך מבחן השוואתי אותו ביצע ארגון הנהגים הגרמני החזק ורב ההשפעה ADAC בין כלי רכב מסחריים שונים נבחנה גם הגרסה המעודכנת של הרנו קנגו – זו עם מערכת בקרת יציבות כסטנדרט. במסגרת "מבחן האייל הצפוני" – התחמקות ממכשול פתאומי בדרך וחזרה לנתיב – התגלתה חולשה מדאיגה אצל הקנגו, שנטה על צידו ואלמלא היה הבוחן נהג מיומן ומקצועי הרכב היה מתהפך. במילים אחרות: הארגון הגדיר את הקנגו החדשה כ"רכב עם סכנת התהפכות במצבי חמיקה פתאומיים ממכשול", שזה לא ממש טוב ליחסי הציבור...
עבור בוחני ADAC היו תוצאות הניסוי בגדר הפתעה, שכן מדובר במבחן שלא אמור להוות בעיה כיום – בכלל, לבטח שלא עבור מכוניות המצוידות במערכת בקרת יציבות.
הגרסה הנבחנת היתה 1.6 16V בנזין והבוחנים מציינים כי היצרן מאפשר העמסה של עד 100 ק"ג על הגג (באמצעות גגון, מן הסתם) – משקל שאם היה מועמס על רכב המבחן היה ככל הנראה מחריף את ההטיה וגורם להתהפכות כמעט וודאית.
דובר ADAC מוסר כי בעקבות פרסום מסקנות המבחן הודיעה הנהלת רנו על ביצוע עדכונים ותיקונים מיידיים במערכת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד ולהבטיח את השימוש ברכב גם בתנאים דנן. באופן מוזר הודיעה החברה כי הטיפול בבעיה יכלול גם תיקון רטרואקטיבי של כל דגמי הקנגו הרלוונטיים שהם עדיין במסגרת אחריות. במילים אחרות – מדובר עדיין בכל הגרסאות עם מערכת בקרת היציבות שנמכרו.