רד בול: ג'וליאן דופון, רוכב הטריאל בישראל - תמונות - אוטו