פורמולה ישראל (צילום: תומר פדר, רונן טופלברג, גלעד קוולרצ'יק) - תמונות - אוטו