ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות חדשות בנושא השימוש בקורקינטים חשמליים. התקנות החדשות מסדירות לראשונה את השימוש בקורקינט חשמלי (גלגינוע, בעברית תקנית), והן אמורות להיות חלק ממהלך כולל להסדר רכיבה של אופניים חשמליים וקורקינט חשמליים.

על פי התקנות החדשות, ניתן יהיה לרכב על קורקינט בעל הספק מרבי של 250 וואט ושמהירותו לא תעלה על 25 קמ"ש - בדומה לאופניים חשמליים. בנוסף, משקלו העצמי של הקורקינט לא יעלה על 30 קילו. הגיל המינימאלי של הרוכב יהיה 16 שנים, חלה חובת חבישת קסדה ובלילה תחול חובת לבישת אפוד זוהר. על הקורקינט חייבת להימצא מדבקה שתציין את הגבלת גיל הרכיבה, מספרו הסידורי של הקורקינט, משקלו ומהירותו המרבית.

בנוסף, הפכה לתקנה הוראת השעה מ-2014, שהתירה רכיבה על אופניים חשמליים מגיל 14 על שבילי אופניים בלבד, ומגיל 16 גם על הכביש. 

התקנות תיכנסנה לתוקף בעוד כ-4 חודשים. במסגרת הסדרת הרכיבה יינתנו סמכויות אכיפה בתחום הדו"ג החשמלי גם לפקחי הרשויות המקומיות.