מגמת הירידה במחיר הדלק נמשכת. לאחר ירידה במחיר הדלק בחודש דצמבר, מודיע משרד האנרגיה והמים על המשך המגמה, והפעם בשיעור של 63 אגורות לליטר, שיעור של 9.06%. הסיבה העיקרית להוזלה היא הצניחה המתמשכת במחירי הנפט. יש לציין כי שיעור מס הבלו לא השתנה ועומד על 3.056 שקל לליטר, ויחד עם המע"מ הצרכן משלם כ-64% מס על הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין יעמוד, החל מ-1.1.15 בחצות, על 6.27 שקל בעמדת תדלוק עצמי, 6.46 שקל בשירות מלא. עמלת השירות תעמוד על 19 אגורות לליטר.