לאחר שעלה בחודש שעבר בשיעור של 10 אגורות, מחיר הדלק מוסיף לעלות גם בחודש ינואר בשיעור של 5 אגורות, בלילה שבין שלישי לרביעי. מחיר הדלק לחודש ינואר, המפורסם על-ידי משרד האנרגיה והמים, יעמוד על 7.45 שקלים לליטר בנזין (95 אוקטן) בעמדות תדלוק עצמי. המחיר החדש מגלם עלייה של 0.68% בהשוואה לחודש הקודם. עמלת השירות בתחנה נותרה ללא שינוי (18 אגורות), ומחיר הדלק בשירות מלא יעמוד בחודש ינואר על 7.63 שקלים לליטר.