טל שביט ז"ל
בדיון שנערך בבית המשפט, קבע השופט עופר נהרי את גזר הדין לנהג שדרס את טל שביט ז"ל. על הנהג הדורס (שהורשע בגרימת מוות ברשלנות בחודש שעבר) הוטל עונש מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים, ועוד 12 חודשים על תנאי. בנוסף, נשלל רישיונו לתקופה של 13 שנים, ונקבע כי עליו לשלם קנס כספי למדינה ופיצוי כספי למשפחתו של טל. השופט נהרי נימק את החלטתו בדברים הבאים: "הנאשם לא התכוון כמובן לקחת חיים, הוא התרשל. על התרשלות זו נדרשת תשובה הולמת בענישה למען קדושת החיים, אך על הענישה גם להיות מידתית וכזו אשר מאזנת את מיכלול השיקולים".
הנהג הדורס בחר לערער על העונשים שנקבעו, תחילת ביצוע גזר הדין נדחתה ב-30 יום.