לאחר שני חודשי עלייה והתקרבות מחדש אל קו 8 השקלים, החודש תוכלו לנשום לרווחה (במידת מה). מחיר הדלק לחודש אוקטובר, המפורסם על-ידי משרד האנרגיה והמים, מציג ירידה משמעותית ראשונה מזה תקופה ארוכה. החל מהלילה (בין שני לשלישי) בחצות, יעמוד מחיר ליטר בנזין (95 אוקטן) על 7.42 שקלים, המהווים ירידה של 43 אגורות בהשוואה לחודש הקודם או 5.48%. עמלת השירות בתחנה נותרה ללא שינוי גם החודש (18 אגורות), כך שמחיר הדלק בשירות מלא יעמוד החודש על 7.60 שקלים.

בחודש ספטמבר חווינו עלייה של 25 אגורות לליטר (בהשוואה לאוגוסט), שנבעה כתוצאה ממתיחות בגזרה הסורית ועלייה (מתוכננת) של 5 אגורות במס הבלו.