משרד האנרגיה והמים מפרסם את מחירי הדלק לחודש ספטמבר, כשמגמת ההתייקרות מחודש אוגוסט נמשכת. עליית המחיר מגיעה עקב העלייה בשער הדולר ומחירי הנפט, זאת לצד עלייה מתוכננת של 5 אגורות במס הבלו. בלילה שבין שבת לראשון יעלו המחירים עבור ליטר בנזין 95 אוקטן ב-25 אגורות, המשקפים עלייה של 3.29% במחיר. המחיר החדש יעמוד על 7.85 שקלים לליטר בשירות עצמי ו-8.03 שקלים בשירות מלא.