תמונת אילוסטרציהפקודת התעבורה מכירה כיום בעגלה הרתומה לבעלי חיים, כאמצעי תחבורה הרשאי לנוע על הכביש. גופים העוסקים בזכויות בעלי החיים ובראשם עמותת 'הכל חי', פנו לשר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, בבקשה לאסור את השימוש בבעלי חיים לצרכים תחבורתיים. בפנייתם לשר ציינו העמותות כי מדובר לרוב בסוסים או חמורים, המושכרים לרוכלים על בסיס תשלום פעוט של עשרות שקלים ליום ומהווים לרוכלים תחליף זול לכלי רכב. לטענת העמותות, כדי להימנע מהוצאות כספיות, בעלי החיים אינם מקבלים טיפולים רפואיים הכרחיים, מזון ראוי ותנאי מחיה הולמים, כך עד מותם האכזרי, עקב תשישות מחלות ורעב.

השר כץ נרתם לנושא והורה להעבירו לדיון ועדת התאום של משרדו הדנה בנהלים ותקנות. בעקבות המלצות הועדה גובשה תקנה חדשה האוסרת על תנועת עגלות, הרתומות לבעלי חיים בדרכים העירוניות, למעט בתחומי מושב או קיבוץ.

"ניתן לראות כיום את תופעת האלטע זאכן ברבות מערי הארץ, בכללם בתל אביב-יפו, רמת גן, גבעתיים, כפר סבא, נתניה, נהריה ועוד." נמסר ממשרד התחבורה. לדברי השר כץ הימצאותם של עגלות הרתומות לבעלי חיים בכבישי ישראל מהווה סיכון משמעותי לנהגים ולהולכי הרגל כאחד ולעיתים קרובות הן אף גורמות לעיכוב בתנועה ולפקקים מיותרים.

התקנה תוגש לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עם כינוסה של הכנסת החדשה וצפויה להיכנס לתוקף בתוך שישה חודשים.