הנתיב המהיר לת''אלבית המשפט המחוזי במחוז מרכז הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית ע"ס של כ 10 מליון שקל נגד חברת 'הנתיב המהיר', המפעילה את הכביש המהיר בין נתב"ג לנתיבי איילון, בגין גביית אגרות נסיעה ביתר. בבקשה שהוגשה באמצעות עו"ד אלדד אדטו, נטען כי מפעילת 'הנתיב המהיר' גובה מהנהגים הנוסעים בנתיב אגרה גבוהה מזו שצוינה על גבי השילוט בכניסה לכביש, שלא כדין.

לטענת המבקש, אשר נוהג לנסוע ב'נתיב המהיר', טרם הכניסה לנתיב מוצב תמרור המציין את הסכום לתשלום בגין השימוש בנתיב, אולם בפועל, כשהגיע לקופה, נדרש לשלם סכום גבוה בעשרות אחוזים מהסכום שצוין בתמרור.

המבקש טען, כי תיעד במצלמתו מספר נסיעות במועדים שונים המוכיחות כי לא מדובר במקרה חד פעמי, כאשר ההפרש בין הסכום שמצוין בתמרור לבין הסכום שנדרש לאחר מכן בפועל עומד על למעלה מעשרה שקלים, כך למשל, באחת הנסיעות שתיעד, המחיר שצוין על השלט היה 35 שקלים ובקופה נגבו מהנוסע 47 שקלים.

עוד נטען, כי באתר האינטרנט של 'הנתיב המהיר' מצוין מפורשות, כי תעריפי האגרה משתנים במהלך היום בהתאם לעומסי הכבישים, וכי השילוט בכניסה לנתיב מציין את הסכום שייגבה מהנהג, גם במקרה בו ישתנה תוך כדי נסיעה.

לפיכך נטען, כי 'הנתיב המהיר' ביצעה גבייה שלא כדין תוך עשיית עושר ולא במשפט ואף פעלה ברשלנות, שכן ברשותה כל המערכות הטכניות הנדרשות על מנת לוודא כי כלי רכב שנכנסים לנתיב ישלמו את גובה האגרה שנקבעה להם עם כניסתם.

בנוסף נטען, כי 'הנתיב המהיר' פעלה בחוסר תום לב, הטעתה את צרכניה והפרה את ההסכם עמם, בכך ששינתה את המחיר לאחר כניסת הנהגים לנתיב, מבלי לגלות להם על העלאת סכום התשלום.

לפיכך התבקש ביהמ"ש להורות למפעילה לפצות את קבוצת הנהגים שנסעו בנתיב המהיר וחויבו בסכום גבוה יותר מזה שצוין בשילוט, בסכום משוער של 9,948,375 שקלים.

עו"ד אבי זוהר מגיב: "המקרה הזה הוא חלק משיטה בארץ המוכרת בכינוי "שיטת מצליח". תמיד יהיה כדאי למפעיל לנקוט בשיטה. גם אם יזכו העותרים בתובענה, צפוי שייפסק סכום נמוך יותר ממה שהחברה באמת צריכה להשיב. כמו כן, בין תובענה זו שהוגשה לבין אלה שאולי יוגשו בעתיד, חולף זמן שבו הקופה "רושמת" הכנסות שאין להם הצדקה."

"מה עושים?" שואל עו"ד זוהר ומשיב: "לדעתי צריך לבקש פיצוי עונשי, אם לא במסגרת עתירה זו אולי בזו שתבוא לאחריה."
לאתר המשפט הישראלי פסק דין