תמנת אילוסטרציהנהיגה בפסילה היא אחת העבירות החמורות בחוק. בשל כך המשטרה נותנת עדיפות בטיפול בעבירות אלו ואף הוקמו יחידות שהוכשרו במיוחד לטיפול בנוהגים בזמן פסילה. כמו משטרת ישראל, גם בתי המשפט לתעבורה קבעו מדיניות ענישה מחמירה בכל הקשור בעבירה זו. חשוב לדעת שישנו מספר סוגי פסילות בהן נהגים עשויים להיתקל:

1. פסילה שניתנה בבית משפט פלילי או תעבורה
כמעט כל נהג המגיע לפתחו של בית המשפט ובבואו לקבל עונש על עבירה שביצע תוך כדי נהיגה. כמו כן, הוא צפוי גם לקבל, כחלק מהעונש, רכיב של פסילת רישיון בפועל או פסילת רישיון על תנאי. אם נהג נתפס נוהג בזמן פסילה שהטיל בית משפט – יתייחס בית המשפט בחומרה יתרה. במקרים מסוימים ובעבירות חמורות, לקצין משטרה שהוסמך לכך ישנה סמכות בחוק לפסול לנהג את רישיון הנהיגה.

• בעבירה חמורה "רגילה" (לדוגמה, נהיגה במהירות גבוהה מאוד), יש לקצין המשטרה סמכות לפסול את הרישיון ל-30 יום.
• בתאונת דרכים עם נפגעים (אך ללא הרוגים) סמכות הקצין רחבה יותר והפסילה היא ל-60 יום.
• בתאונה קטלנית, הסמכות היא הרחבה ביותר והפסילה היא ל-90 יום.

הפסילות הללו נחשבות לפסילה מינהלית. נהג אשר נפסל על-ידי קצין משטרה יכול להגיש ערר על ההחלטה. את הערר יגיש לבית המשפט לתעבורה באזור שבו קיבל את הפסילה .הדיון יהיה בפני שופט תורן ויתקיים תוך 5 ימי עסקים.

2. פסילת משרד הרישוי
משרד הרישוי רשאי להתלות רישיון, כלומר לפסול את רישיוננו, במספר מקרים וחשוב שנכיר את המקרים.
• נהג אשר לא ביצע קורס מניעה בעקבות נקודות שצבר. בימים אלו נהגים רבים מקבלים מכתבים ממשרד הרישוי בו מודיע להם המשרד שרישיונם הותלה משום שלא עברו קורס.
• פסילה נוספת של משרד הרישוי היא פסילה בעקבות צבירת 36 נקודות. הפסילה הפעם היא ארוכה יותר ול-90 יום.
• פסילה נוספת ואחרונה, היא יחסית חדשה ומופעלת כנגד נהג אשר צבר לחובתו 72 נקודות. הפסילה היא למשך 9 חודשים.
 
3. פסילה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים
כן, כן – ישנו מקום העונה לשם זה, אליו מתנקזים נהגים אשר להם בעיות מיוחדות כגון אלכוהול, סמים ושאר מיני בעיות רפואיות ונפשיות. סמכות המכון היא לפסול את הנהג ככל העולה על רוחו – גם לצמיתות. בשבועות הקרובים נפרסם כתבה מעניינת ביותר על נושא זה, וכיצד להתמודד עם סוגייה זו.

כאמור, אלו הם המקרים בו נהגים אמורים להיתקל ולהיפסל. כלומר ענישה מחמירה הכוללת מעצרים של נהגים, פסילות ארוכות טווח ואף מאסרים בפועל.

אז מה עלול לקרות אם, מסיבה לא ברורה כלשהי, נהגתם כשרישיונכם פסול ונתפסתם?
• שיפוט מהיר – נהג אשר ייתפס נוהג בפסילה יזומן לשיפוט מהיר, כלומר ימים ספורים מזמן ביצוע העבירה, על-מנת להרתיע ולהעביר מסר של חומרה יתרה.
• מעצרים – נהג אשר ייתפס נוהג בפסילה – סיכוי יותר מסביר כי ימצא עצמו במעצר מאחורי סורג ובריח. זאת לאור החומרה והסכנה לציבור. ייתכן כי יובא אחר כבוד בפני שופט ואף ישאר במעצר עד סוף משפטו.
• עונשים כבדים מאד – נהג אשר יורשע בנהיגה בזמן פסילה צפוי לעונשים כבדים מאוד, כמו למשל פסילה ארוכת טווח, עבודות שירות ואף מאסרים בפועל.
• בתי המשפט לא מעניקים אמון בנהג אשר נתפס נוהג בפסילה. חוסר אמון מצד בית המשפט – מצב ביש עבור הנהג.
• נהג שגורם לתאונת דרכים עם נפגעים בזמן פסילה – אינו מכוסה על-ידי הביטוח. על כן במידה ויימצא אשם צפוי לשלם לנפגעים כל חייו.
 
צילום: מנהל 

לסיכום
• בראש ובראשונה, אל תנהגו בזמן פסילה.
• במידה ונתפסתם נוהגים בפסילה, עליכם להתייעץ באופן מיידי עם עו"ד לענייני תעבורה.
• חשוב לדעת שישנם מקרים בהם הנהג בפסילה אך לא מודע לה. על כן, בדרך כלל, נהג אשר לא היה מודע לפסילה לא ייחשב כנוהג בפסילה (בזמן הקרוב יתפרסם מאמר גם בנושא זה).
• סטטיסטיקה, המון נהגים אשר נגזר עליהם פסילת רישיון, נוהגים בפסילה ובעצם מסתכנים בענישה חמורה במידה וייתפסו.