תמונת אילוסטרציה
בית המשפט המחוזי בתל-אביב אישר הסדר פשרה בתביעה הייצוגית כנגד מרכז הירידים, בטענה כי גבה מנכים תשלום על חניה שלא כדין. הפרשה החלה כאשר מ' הגיש תביעה ייצוגית נגד מרכז הירידים בטענה כי בעלי תו נכה מכל סוג פטורים על-פי חוק מתשלום דמי חניה במקום ציבורי, שהגישה אליו אפשרית רק דרך חניה בתשלום. לדבריו, מרכז הירידים העניק פטור רק לבעלי תו חניה כחול.
מנגד טען מרכז הירידים, כי קיימת גישה אחרת למקום וכי ישנם נכים בעלי תו חניה שאינם מוגבלים בתנועה ויכולים להחנות בחניות הסמוכות. בנוסף, לדברי באי כוחו של מרכז הירידים, מי שאמור לשאת בתשלום דמי החניה של הנכה הוא מארגן הכנס או האירוע ולא מרכז הירידים עצמו.

סכום התביעה הייצוגית עמד על 4.2 מליון שקלים כנזק ממוני, וכן 12 מליון שקלים בגין נזק לא ממוני (לפי חישוב של 100 שקלים לכל נכה), אולם לאחר דין ודברים הגיעו הצדדים להסדר פשרה. על פי ההסכם תתאפשר מעתה והלאה חניה בחינם לנכים בעלי תו נכה בכל חניוני מרכז הירידים, והדבר יצוין בפרסומים, בשילוט ובתקנונים. בנוסף, יתרום מרכז הירידים 70,000 ש"ח לעמותת נגישות לישראל וכן 20,000 ש"ח לעמותת אחים לחיים, המסייעת לנכי צה"ל.

השופטת רות רונן אישרה את הסדר הפשרה בקובעה כי הוא יביא תועלת בעתיד לחברי הקבוצה, שלא ידרשו עוד לשלם בחניונים, וכן שהתשלום לעמותות סביר נוכח הקושי באיתור חברי הקבוצה.
לאתר המשפט הישראלי פסק דין