בעלי רכב אשר יפרו את פוליסות הביטוח שרכשו, לא יוכלו לתבוע את חברות הביטוח שלהם, ויישאו בעצמם בנזקים שנגרמו במידה ותתרחש תאונה. כך קבע בית משפט השלום בירושלים.

נהג שחצה צומת באור אדום כשנהג ברכב שאינו מכוסה ע"י פוליסת ביטוח, פגע ברכב של חברת ליסינג בו נהג אדם, שאף הוא אינו מבוטח. חברת הליסינג הגישה תביעה לפיצויים כנגד חברת הביטוח, הנהג והחברה בבעלותה הרכב הפוגע. לטענתה, על אף שברכבה נהג אדם שאינו מורשה לנהוג ע"פ הפוליסה, עדיין על פי החוק, על המבטחת לפצותה בפיצוי מופחת.

השופטת תמר בר-אשר צבן דחתה את התביעה כנגד חברת הביטוח וקבעה, כי אכן במקרים מסוימים, גם אם המבוטח השתמש ברכב בניגוד לתנאי הפוליסה, ייחשב הדבר כ'שינוי מהותי' של הפוליסה והביטוח לא יישלל כליל, אולם, במקרה דנן, לא מוצדק להטיל את האחריות על חברת הביטוח. חברת הליסינג, כך נקבע, רכשה פוליסה זולה המגבילה את תחולתה לשני נהגים ספציפיים, ולפיכך מתן הרשאה לנהג אחר לנהוג ברכב, מהווה הפרה גורפת של הפוליסה. כך שלא ניתן לרפא זאת בדיעבד בטענה שהתרחש 'שינוי מהותי'.

עוד נקבע, כי קבלת טענות התובעים עלולה לרוקן מתוכן את עקרונות הביטוח ואת שלל סוגי פוליסות הביטוח הרווחות כיום בשוק, שכן באם תתקבל, אנשים יפנו לרכוש פוליסות זולות בלבד, כדי לנהוג שלא בתנאי הפוליסה, ולטעון כי הם זכאים לכיסוי ביטוחי.
יחד עם זאת, חייבה השופטת את בעלת המכונית הפוגעת לשלם לחברת הליסינג פיצויים, וזאת משום שנתנה לנהג לנהוג במכונית ללא ביטוח.

"מוטב להשאיר את תרבות ה'ישראבלוף' למערכון של 'הגשש החיוור' ולהשכיל ולהבין שחוקי התנועה הם באמת, ולא ב'כאילו', ושהתוצאות של הפרתם הן חמורות. כך ביחס לנסיעה בניגוד לרמזור אדום, כך ביחס לנסיעה שאינה מכוסה בפוליסת הביטוח, וכך גם בנסיעה ברכב ללא רשיון רכב מתאים", כתבה השופטת כהערת סיום ופסקה, כי על בעלת הרכב הפוגע לפצות את התובעים בלמעלה מ-30,000 שקלים.
לאתר המשפט הישראלי פסק דין