אישה שביטחה את המחשב הנייד שלה בחברת AIG טענה, כי ביטחה את המחשב בביטוח כנגד כל הסיכונים, ואף הציגה לבית המשפט אישור על קבלה בין המחשב ששלחה בפקס. לטענתה, משנגנב המחשב מרכבה, סירבה AIG לפצותה בגין המחשב בטענה כי הביטוח אינו חל על המחשב, בין היתר משום שהושאר ברכב ללא השגחה. האישה טענה, כי מעולם לא נאמר לה, כי על המחשב להיות בחזקתה בכדי שיכוסה ע"י הביטוח. לפיכך, הגישה תביעה כנגד AIG לפיצויים בגין הפרת התחייבויות חברת הביטוח כלפיה.

חברת AIG טענה כי המבוטחת לא רכשה ביטוח כל הסיכונים, וגם אם כך היה, הרי שמאחר והמחשב נגנב מן הרכב, הוא אינו מכוסה, שכן נדרש כי הרכוש המבוטח יוחזק עם המבוטח. עוד נטען, כי המבוטחת לא שלחה קבלה בגין המחשב, ולפיכך הביטוח למחשב למעשה לא הושלם.

אין כל סייג לגבי מקום החזקת המחשב הנייד
השופטת עינת רון מבית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה, קיבלה את התביעה וקבעה, כי מהשיחות המתומללות שהוצגו בפניה עולה, כי נציגת AIG הבטיחה לתובעת, כי הביטוח מכסה גם את המחשב הנייד אף אם הוא מחוץ לדירה.

עוד נקבע, כי מעיון בפוליסת הביטוח עולה, כי הסייג לגבי מקום החזקת הרכוש, חל רק לגבי תכשיטים, שעונים, פרוות ומצלמות. "יתר על כן, באשר למחשב הנייד קיים סעיף בו נאמר שיחול עליו ביטוח כל הסיכונים ובצד זה, לא נכתב כל סייג. קורא הפוליסה אינו יכול ללמוד, אפוא, כי חל סייג על מחשב שאינו מוחזק כל העת עם המבוטח", כתבה השופטת.
 
לפיכך חויבה AIG לשלם למבוטחת 4,200 שקלים בגין המחשב שנגנב וכן הוצאות של 500 שקלים.
 
לאתר המשפט הישראלי פסק דין