פורד C-מאקס המחודש הנו מיניוואן המבוסס על הפוקוס הבאה: