בתחילת שבוע זה עוד סיפרנו לכם על ספקות התלויים ועומדים מעל עסקת מכירת סאאב לקבוצה בראשות קוניגסג – אבל היום אנו מתבשרים כי הכל כשורה. בין GM לקבוצת קוניגסג נחתם הסכם למכירת 100% ממניות סאאב, תהליך אשר צפוי להתממש ולהגיע לסיכומו במהלך החודשים הקרובים. יש עדיין תנאים תלויים ועומדים, ביניהם – קבלת התחיבות ממשלת שבדיה לספק תמיכה כספית בדמות ערבויות, אשר מצידן יאפשרו קבלת מימון מבנק ההשקעות האירופי, EIB. גם GM אמורה לספק סיוע לשלבי המעבר – סאאב עומדת להשיק אי-אלו דגמים חדשים, המתבססים על מנועי GM. המשמעות היא המשך שיתוף טכנולוגיות ורכיבים למשך תקופה מוגדרת.
סאאב מצפה להשלים בקרוב את תהליך הרה-ארגון תחת הגנת בית המשפט, אליו נכנסה בפברואר האחרון.