עשרה גופים וחברות הפועלים בתחום הייבוא האישי הודיעו על הקמת "איגוד יועצים ונותני שירות בתחום יבוא אישי של כלי רכב". מטרת האיגוד החדש היא לשקם את תדמית הענף וליצור ערוץ הידברות מקובל וישיר מול גופים ממשלתיים. בין השאר מתכוון האיגוד לבצע פעולות תחיקתיות ותדמיתיות ולזרז את תהליכי קבלת רישיונות הייבוא.

לדברי האיגוד, על פי חוק 'צו יבוא חופשי' מחויב משרד התחבורה לספק רישיון יבוא, תוך 14 יום מתאריך הגשת הבקשה. בפועל, לטענת האיגוד, מתעכבים הרישיונות עד 4 חודשים מתאריך הגשת הבקשות, ללא סיבה מוצדקת.

האיגוד הודיע כי יפעל לאפשר קבלת קהל במשרד התחבורה, אחר שעמדת קבלת הקהל למעוניינים לייבא את רכבם באופן אישי, בוטלה ולשמש כגורם מוסמך אליו ניתן לפנות בכל הקשור לתהליך היבוא לצרכן וליבואן.

יצוין כי הוועדה הציבורית, שהוקמה בינואר לבחינת מכלול ההיבטים של הייבוא האישי, מתחה ביקורת על הפעילות "הלא רשמית" של מתווכי הייבוא האישי המליצה לאחרונה למשרד התחבורה לפעול להסדרת ענף הייבוא האישי במסגרת תחיקתית ובאמצעות רישום המתווכים כעוסקים בתחום על כל הכרוך בכך. השבוע צפוי משרד התחבורה למסור רשמית את עמדתו בנושא.