בענף הייבוא האישי נמצא פיתרון יצירתי לייבוא רכבי יוקרה לפני ה"דד-ליין" של המיסוי הירוק, שצפוי להיכנס לתוקף ב-1 באוגוסט. מספר מתווכים החלו להיערך לקראת ייבוא של כלי רכב בהטסה במקום בהובלה ימית.

הטסה היא פיתרון יקר משמעותית מהובלה ימית מקובלת אולם בקיזוז עליית המס על רכב, שיגיע אחרי המועד הקובע, הפיתרון עדיין כלכלי לדעת היבואנים ויכול לחסוך סכומים משמעותיים. הכוונה היא בעיקר להטסת כלי רכב מארצות הברית, שמשך ההובלה הימית ממנה לישראל ממושך מאד ולפיכך כלי רכב רבים שישלחו ממנה בתקופה הקרובה עשויים להגיע רק לאחר המועד הקובע.

יצוין כי העלאת מס הקניה במסגרת "המיסוי הירוק" צפויה לייקר בעשרות אלפי שקלים כלי רכב המגיעים ארצה בייבוא אישי, שרובם הם רכבי כביש-שטח עם מנועי בנזין, שמגיעים מארצות הברית, ורכבי פאר בכלל. כלים אלה צפויים להתמקם בקבוצות "הירוקות" הגבוהות ביותר ולפיכך לשלם את מלוא העלאת המס.

בענף תיווך הייבוא האישי מעריכים כי "צוואר הבקבוק" שייקבע כמה כלי רכב יספיקו להיכנס לפני עליית המס הוא קצב מתן רישיונות הייבוא על ידי משרד התחבורה. בענף מציינים כי מכוניות שמגיעות בהטסה יש לשחרר מיידית ולפיכך צריך לספק להן רישיון ייבוא עוד לפני הנחיתה. על פי הערכות יופעל בשבועות הבאים לחץ כבד על משרד התחבורה לשחרר כלי רכב רבים לפני המועד הקובע.