הועדה הציבורית לבחינת נושא הייבוא האישי של רכב לישראל סיימה את עבודתה והגישה את מסקנותיה והמלצותיה למנכ"ל משרד התחבורה. לגלובס נודע כי חברי הועדה הוחתמו על הסכם סודיות, במטרה למנוע את הדלפת המסקנות.
בענף הרכב מעריכים כי הוועדה תמליץ להחזיר את הייבוא האישי לייעודו המקורי, כלומר ייבוא לאפשר רק מסחרי על ידי יחידים, ולהגביר את הפיקוח והאכיפה על ייבוא אישי של כלי רכב ועל ייעוד הייבוא שלהם בכל הדרגים הממשלתיים הרלוונטיים. בענף הרכב מעריכים גם כי מסקנות הוועדה מותחות ביקורת על התנהלות מתן אישורי הייבוא האישי על ידי משרד התחבורה עד כה, שכללה הנפקה של אישורים כמעט אוטומטית ללא אכיפת הדרישות והתקנות הקבועות בחוק הייבוא. עם זאת ככל הנראה הועדה לא ממליצה להדק את ההגבלות הקיימות על ייבוא אישי בתחומים כמו גיל הרכב שניתן לייבא ומקורות הייבוא. ממשרד התחבורה נמסר בתגובה כי ההמלצות טרם הוגשו לשר.
יצוין כי שר התחבורה אינו מחויב לקבל את המלצות הועדה, למרות שמונתה לתפקידה על ידי מנכ"ל משרד התחבורה. שר התחבורה החדש, ישראל כץ, הביע לאחרונה עמדה רשמית שתומכת בהרחבת הייבוא האישי לטובת הצרכנים. בראשות הוועדה עמדה השופטת בדימוס קיי בלנש והיו חברים בה נציגים מהמועצה לצרכנות, רשות המיסים ועוד. על פי נתוני רשות המיסים בשנה שעברה הגיעו לארץ מעל 2600 כלי רכב בייבוא אישי, רובם רכבי פאר ויוקרה. לטענת הרשות כלי רכב רבים יובאו על שמם של אנשים באופן פיקטיבי, שלחלקם אין מקורות הכנסה כלל.