MDC חוזרת ושוב חם על המסלול - אוטו

MDC חוזרת ושוב חם על המסלול

טוב, טכנית, חם על מגרש החנייה. ליגת הג'ימקאנות של חברת מסלולים חוזרת באירוע פתיחה מתוקתק – סיקור מזווית אישית

תגובות גולשים:

לכתבה זו התפרסמו תגובות