תמונת אילוסטרציהעורך הדין עופר צור, שותף במשרד גורניצקי, רכש לפני כשנתיים מכונית מרצדס חדשה ולא הוציא בשבילה תו חניה מעיריית רמת השרון, היישוב שבו הוא מתגורר. בתוך זמן קצר הוא קיבל שני דוחות, משום שחנה ב"כחול לבן" בלי לשלם. צור, שגם בימי מיתון קשים עדיין מסוגל לשלם 200 שקל, סירב לשלם. הוא פתח במאבק עקרוני בעירייה וביקש להישפט.
ראשית, טען צור, מאחר שאני זכאי לקבל תו חניה, יש לזכות אותי גם אם לא לקחתי אותו בפועל; שנית, טען, לתושב יש זכות "מהותית" לחנות בעירו בלא תו חניה.

בית המשפט לעניינים מקומיים לא התרשם, והשיב לו בתשובות עקרוניות. "חוק העזר קובע שחניה במקום חניה מוסדר, ללא כרטיס חניה, מותרת רק לרכב הנושא תווית חניה", פסק השופט שאול אבינור. "לפי שיטתו של צור, מחוקק המשנה שיחת מילותיו לריק, ולמעשה כל תושבי רמת השרון רשאים לחנות במקומות חניה מוסדרים בלא צורך לטרוח ולהוציא תוויות חניה – מסקנה הנוגדת הן את לשונו המפורשת של חוק העזר והן את הגיונו".

למרבה הצער, הוסיף השופט, התופעה שבמסגרתה אדם, הזכאי לקבל היתר לעשיית מעשה מסוים, עושה את המעשה מבלי לטרוח לקבל את ההיתר, אינה נדירה – ולא רק בתחום החניה, כי אם בתחומי תשתיות נוספים: "במקרים לא מעטים אדם המבקש לבנות בניין, העומד בכל הדרישות המשפטיות והתכנוניות, אינו טורח להוציא היתר בנייה כדין בטרם הבנייה, אף שהוא זכאי לקבלו". לבסוף קינח השופט אבינור בנימוק פרקטי: כשרכב אינו נושא תו חניה, אין הפקח יכול לדעת אם בעל הרכב הוא תושב העיר או לא.

כעת שוקל עו"ד צור להמשיך את המאבק בערעור לבית המשפט המחוזי.