בדיקות המשטרה לגילוי ריכוז האלכוהול אצל נהגים באמצעות מכשיר ה'ינשוף' הן חוקיות. כך קבע אתמול (יום ד') בית המשפט העליון, בפסק דין אשר דחה שני ערעורים שתקפו את חוקיות הבדיקה.השופט אליקים רובינשטיין קבע בפסק הדין, כי "אין מחלוקת שהינשוף מהווה מכשיר בדיקה אמין מבחינה ראייתית וראוי מבחינה חוקתית, ושהריכוז האוסר מעיד על שכרות".

פסק הדין עוסק בשאלה המשפטית של תיקון החוק (סעיף 72) בסעיף קודם לו. הטענה המרכזית שהעלו המערערים היתה כי בתקופה של שנה וחצי מיום תיקון החוק בדצמבר 2005 ועד אישורו ברשומות ביולי 2007, הסעיף המאפשר שימוש ב"ינשוף" לא היה תקף.

בפסיקתו קבע רובנשטיין כי מטרת התיקון היתה למנוע מחשודים להתחמק מדרישת שוטר להיבדק ולהסדיר מחדש את ריכוז האלכוהול האוסר בנהיגה. עוד קבע רובינשטיין כי שראוי היה לנסח את החוק בצורה בהירה יותר בכל הנוגע לתחולת התקנות, וכי המדינה היתה שצריכה לזרז את הליכי חקיקת המשנה כדי למנוע ספקות. למרות זאת, בעייתיות זו אינה יכולה לשנות את העובדה שהחוק התכוון לאפשר אכיפה רציפה ומחמירה, ושבמשך זמן זה נותרו התקנות הישנות תקפות.

רובינשטיין אומר בפסק הדין כי "תופס הגה והוא שיכור – הוא כמכונת מוות נעה. המחוקק נתן לכך ביטוי ברור בצורות שונות. על כן, ראוי מאבקן של רשויות האכיפה להגשים את רצון המחוקק, ובתי המשפט מצווים לתת לכך יד. עליהם ליתן לדין פרשנות ישרה, שאינה דרך עקלקלות ואינה מתחכמת, אך גם אינה מוציאה מכלל פעולה את משאלת המחוקק בשל כשל בעל אופי טכני. כך מבקשים אנו לנהוג, לנהוג תרתי-משמע".
עם זאת, השופט מציין כי ההסדרה מחדש של ריכוז האלכוהול האסור בנהיגה לא התבצעה עד כה, ולכן הוא מקציב למדינה 4 חודשים לעשות זאת.

פסק הדין של השופט אליקים רובינשטיין ניתן בהסכמת השופטים אדמונד לוי וסאלים גובראן.