בשורה לציבור הנהגים: חברת כביש חוצה ישראל, הרשות הממונה לכביש 6, המליצה באחרונה לשר התחבורה, שאול מופז, להפחית בכ-50% את דמי הפיצוי והקנסות המוטלים על מי שלא שילם בזמן את תשלום האגרה.אם תתקבל ההמלצה, הקנס על איחור ראשון בתשלום האגרה יעמוד על 10 שקל במקום 21 שקל. איחור שני בתשלום הקנס יופחת מ-41 שקל ל-20 שקל ואיחור שלישי יעמוד הקנס על 40 שקל במקום 85 שקל כיום.

הרשות הממונה מחויבת על פי התקנות לבדוק אחת לשנה את הוצאות האכיפה שהיו למפעילת הכביש, חברת "דרך ארץ", אל מול ההכנסות שלה בגין אכיפת הגביה, ובהתאם לכך להמליץ מה יהיו הסכומים הנגבים ממי שמאחרים בתשלום עבור הנסיעה בכביש. העודפים שנצברו לזכיין נלקחים בחשבון בהפחתת הסכומים של פיצוי והחזר ההוצאות.

מחברת כביש חוצה ישראל נמסר כי "לאחר בדיקת ההוצאות של הזכיין והתשלומים שניגבו על ידו הומלץ על ההפחתה. יצוין כי גם בעבר הופחתו התשלומים בעקבות הבדיקות שביצעה חברת כביש חוצה ישראל וההמלצות שהגישה".