העורך הראשון של "אוטו", מר רוני אהרנוביץ', זכה במשפט תקדימי מול עיריית תל אביב, כשבית המשפט המחוזי קבע שמותר לחנות בתחנות אוטובוס בשעות בהן התחנה אינה פעילה. בית המשפט המחוזי הפך החלטה של בית הדין לעניינים מקומיים בנושא. נימוקו העיקרי של אהרנוביץ היה שתחנת אוטובוס אינה קביעה טריטוריאלית אלא פונקציונאלית, זאת אומרת שהיא מפסיקה להיות כזו כשאינה פעילה (בשבתות ובלילות, למשל), ומשום כך גם בטל איסור החניה בה, שנועד למנוע הפרעה לפעילות הבטוחה של האוטובוסים. השופט רוזן, שפסק בתיק, קבע כי העירייה שגתה בפרשנות שנתנה לחוק בנושא זה, וכי רוח החוק "מתיישבת להפליא עם אחריותה של עיריית ת"א לדאוג למיקסום מספר מקומות החניה בעיר - אחריות שמממשת מטרה חקיקתית בפני עצמה". נקווה כי בעיריית ת"א, ולא רק בה, יפנימו את הקביעה הזו, ובעיקר את ההערה לגבי מיקסום מקומות החניה...