רשת ההילוך השישי, שהחלה כרשת מוסכים ארצית, שולחת ידה לתחום נוסף – ליסינג. אולם היא לא מתכוונת להתחרות במגרש הרגיל, של ליסינג תפעולי למכוניות חדשות, אלא מציעה עסקאות ליסינג למכוניות משומשות בנות שלוש-ארבע שנים. הליסינג על מכוניות משומשות מוריד, כמובן, את עלות העסקה ובנוסף מאפשר גמישות גבוהה יותר לגבי משך העסקה, מה שאמור להתאים במיוחד לחברות שאופי עבודתן כולל פרויקטים גדולים לזמן מוגבל, למשל.