היום (יום שני) בחצות יעלה מחיר הדלק ב-4.54%. מחירו של ליטר אוקטן 95 יעמוד על 5.99 ש"ח ומחירו של אוקטן 96 יעמוד על 6 שקלים בדיוק. גם הסולר לתחבורה מתייקר בשיעור של 6.19%. יש לציין שמחירים אלו מתייחסים לתדלוק עצמי הזול יותר ב-12 אגורות לליטר מתדלוק על ידי מתדלק בתחנה. לסיום נציין כי עליית מחירי הדלק היתה אמורה להיות גבוהה יותר, אך הודות לירידה בשער הדולר עלית המחיר מתונה יותר.