סיטרואן שלחו היום מחירון מעודכן לכל קשת דגמיהם, עם מחירים שעלו בשיעור ממוצע של כ-3%. מעכשיו תעלה C4, למשל, 117,000 ש^ח. וכן, היא עדיין תחשב כשייכת לקבוצה 2 לצורך שווי שימוש וגובה האגרה. איך? כאשר נקבעים ספי המחיר לקבוצות שווי השימוש נשאר שם ^פתח^ קטן, המאפשר ליבואנים לעדכן את המחירים במקרה של שינויים משמעותיים בשערי החליפין. כאשר נקבעו הקבוצות בינואר עמד שער היורו על 5.71 ש^ח ליורו, בעוד היום שער היורו היציג עומד על 5.92. מדובר בעליה של 3.6%, ולובינסקי מנצלים את המרווח הזה במלואו. כנראה שבקרוב נקבל עדכון מחירים גם בפיז'ו. אבל אצל לובינסקי הסיפור פשוט יחסית, משום שיבואן זה מייבא אך ורק מכוניות הנרכשות ביורו. יבואנים אחרים, המייבאים מכוניות במטבעות שונים, יצטרכו לבחור בין עדכון המחירים של כלל המכוניות בשיעור השינוי הממוצע של המטבעות (העומד על פחות מאחוז כיום) לבין ייקור של המכוניות המיובאות ביורו בלבד. ד^א, המנגנון הזה אינו כולל שום חיוב להוריד את המחיר במקרה של ירידה בשערי המטבע אל מתחת לשער הבסיס (אבל כן כולל חיוב לחזור למחיר הבסיס אם היורו ירד בחזרה לשער הבסיס...) התוצאה הסופית היא שבניגוד למצב אליו התרגלנו בשנים האחרונות, של ^מחיר אחיד^ למשפחתיות בגרסאות הבסיס, יהיו מעתה ספי מחיר שונים למכוניות שונות. במילים אחרות, יהיה אפשר לקנות שתי מכוניות שונות, במחיר זהה, שיהיו שייכות לקבוצות מחיר שונות. מבולבלים? גם אנחנו עדיין מגרדים את שאריות השער על פדחתנו...