בימים אלו, בהן מפורסמות המלצות וועדת שוחט, שכוללות העלאה משמעותית בשכר הלימוד, יכולים אולי הסטודנטים להתנחם קמעה בהחלטה של משרד התחבורה להרחיב את מבצע ההנחות לסטודנטים בתחבורה ציבורית. כיום זוכים רק הסטודנטים באוניברסיטאות הגדולות – ירושלים, בר-אילן, ת"א, חיפה והטכניון – להנחות של 50% במחירי הנסיעה בקווים עירוניים ואזוריים, אולם עתה הכוונה היא להרחיב את ההסדר לכלל האוניברסיטאות והמכללות בארץ. כמו כן בודק משרד התחבורה את האפשרות לזכות את הסטודנטים בהנחות גם על כרטיסי הנסיעה ברכבות. האם היוזמה הזו תצליח להדביר את השאלה הקבועה בפורומים לגבי "מחפש לקנות רכב זול לסטודנט"...?