בשבוע שעבר פרסם הואתיקן מסמך בן 35 עמודים, בו מובאות הגדרות להתנהגות נכונה בכבישים וכללי בעלות נאותה על מכונית. עקרונות המסמך מתומצתים בעשר הדברות שלהלן. שימו לב לסעיף 5: האם משמעות הניסוח היא שבאופנועים, למשל, כ-ן מותר להשתמש למטרות הנ"ל...? 1. לא תהרוג. 2. הכביש ישמש אותך כאמצעי לקשר בין אנשים ולא לגרימת נזק קטלני. 3. נימוס, זקיפות-קומה וערנות יסייעו לך להתמודד עם אירועים בלתי-צפויים. 4. היה נדיב ועזור לשכנך בעת צרה, במיוחד לנפגעי תאונות. 5. מכוניות לא ישמשו אותך כביטוי לכוח ושליטה, וכהזדמנות לחטא. 6. שכנע באופן נעים את הצעירים ואת הפחות-צעירים להמנע מנהיגה כאשר אינם במצב מתאים לעשות זאת. 7. תמוך במשפחותיהם של נפגעי תאונות. 8. הפגש בין נהגים אשמים לבין קרבנתיהם, במועד המתאים, כך שיוכלו לעבור את החוויה המשחררת של סליחה. 9. בכביש, הגן על הגורם היותר-פגיע. 10. עליך לחוש אחריות כלפי אחרים.