ק.מ.י, יבואן קאיה לישראל, חנכה את אולם התצוגה המחודש שלה ברחוב יגאל אלון בתל-אביב. מתיחת הפנים שעבר האולם היא חלק משדרוג המותג בארץ ובעולם, מסר זהר באלי, מנהל השיווק אל החברה. על חשיבות הארוע עבור קאיה אפשר ללמוד מכך שלחנוכת האולם הגיעו מנכ"ל קאיה למזרח התיכון ואפריקה ומנהל המכירות האזורי של קאיה.