אירוע העבירות מבית קרוס-קאנטרי שהיה אמור להערך ב-17/3, ידחה בשבוע ויערך ב-24/3, כדי לאפשר לשי שמעוני, נהג קבוצת גתוס/כל-גדר, היוצא להתחרות בבאחה איטליה, להשתתף.