החל מהראשון בינואר שינו אנשי המכס את שיטת חישוב המס על מכוניות המובאות לארץ ביבוא אישי. מעבר לשינוי בשיעורי המס על מכוניות, שירדו בראשון לינואר כחלק מתוכנית רב שנתית, השינוי העיקרי הוא באופן קביעת מחיר הרכב עליו יבוסס חישוב המס ושינוי ירידת הערך של רכב משומש. המניע לשינוי הוא, באופן מפתיע, האיחוד האירופאי, שטען כי שיטת החישוב הנוכחית אינה עומדת בהסכמים מסחריים כלליים עליהם חתומה ישראל. נזכיר, כי בשל חשש מחשבוניות מזויפות במטרה להפחית את מחיר הבסיס לחישוב המס (ומכאן –המסים), החליטה רשות המסים לקבוע מחיר מינימום בהתאם למחיר המחירון של הרכב במדינת המוצא – חשבונית שהייתה נמוכה ביותר מ-10% ממחיר המחירון לא התקבלה, והמס חושב תוך התעלמות מהחשבונית. התעלמות זו, וקביעה למעשה של מחיר מינימום, היא שעוררה את חמת האירופאים שדרשו לשנות את הנוהג הקיים. משרד האוצר, בתגובה, החליט להחליף את הקביעה השרירותית מהעבר ב^מבחן אמינות^ – כל חשבונית שתוגש תיבדק בניסיון לקבוע האם מדובר בחשבונית אמינה שניתן לבסס עליה את חישוב המס. אם יוחלט כי החשבונית אינה אמינה יבוסס תשלום המס, כמו בעבר, על המחירונים הרשמיים. עוד שינוי שישפיע על חישוב מחיר המכונית לצורכי מס הוא עדכון צורת חישוב ירידת הערך של רכב משומש – בעבר חושבה ירידת ערך של 20% בשנה הראשונה ו-30% לרכב בן שנתיים. שיטה זו הוחלפה בחישוב של ירידת ערך של אחוז בודד לכל חודש – ואנו חייבים לציין כי מדובר בירידת ערך נמוכה מדי לדעתנו, בעיקר בתחום מכוניות היוקרה שמהווה את עיקר נפח היבוא האישי. בארץ, ויותר מכך באירופה, ירידת הערך בשנה הראשונה בתחום מכוניות היוקרה גבוה גם מה-20% שהיו נהוגים עד כה, אבל לזכות רשות המיסים עומדת העובדה שזה באמת בערך שיעור הירידה הממוצע לפי מחירון ^לוי יצחק^ לרכבי יוקרה... מי שרוצה לקרוא את התקנות במלואן, מוזמן לקרוא את ה^מדריך מכס ליבוא רכב ע^י ישראלים^, אותו ניתן למצוא באתר רשות המסים.