כמה מכם נוהגים לחגור גם מאחור? לא הרבה, לפי נתונים ראשוניים של סקר תצפיות שנערך על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. הנתונים מספרים כי 90% מהנהגים חוגרים בעת הנהיגה ו-84% מהנוסעים לידם יושבים חגורים. זהו אמנם אחוז גבוה יחסית, אך יש לזכור כי 10% מהנהגים מהווים כמות נכבדת למדי של אנשים המסכנים את חייהם על בסיס יומיומי, ושלא לצורך. במושב האחורי המצב גרוע הרבה יותר – רק 38% מהנוסעים מאחור דואגים לחגור את עצמם. פילוח הנתונים מלמד כי נשים היושבות לצד הנהג חוגרות יותר מגברים היושבים בכס הנוסע, 87% לעומת 76% בלבד. לגבי גילאים לא נעשה פילוח, וזה נושא בעל חשיבות דווקא, שכן מעניין יהיה לדעת כמה מתוך 62 האחוזים הלא חגורים מאחור הם ילדים, אשר האחריות על חגירתם נתונה בידי ההורים. סקר התצפיות נערך בעשרה צמתים מרכזיים ברחבי הארץ במקומות יישוב יהודיים: ת^א, אשדוד, ירושלים, ראשל^צ, פ^ת, הרצליה, נתניה, רעננה, חיפה ועפולה. בעפולה אגב, כמייצגת הפריפריה, נמצא כי רק 71% מהנהגים חוגרים ורק 64% מהנוסעים לידו יושבים חגורים. כמו כן, רק 24% מהנוסעים במושב האחורי באזור עפולה היו חגורים. באשדוד המצב אפילו חמור יותר – עם רק כ-18% חגירה מאחור. נתונים שבוודאי קשורים לנוכחות המשטרה הדלילה בערים הפריפריאליות. מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נמסר כי היא מקיימת בימים אלו סקרים נוספים בקרב המגזר הלא יהודי ובקרוב גם במגזר החרדי. יש לשער כי הנתונים במגזרים אלו יהיו גרועים אף יותר. ונסיים בבקשה לכל מי שמוצא עצמו חלק מהסטטיסטיקה העגומה הזאת. חגורת בטיחות היא אמצעי יעיל וקל להצלת החיים שלכם במקרה של תאונה, ובלעדיה כריות האוויר חסרות משמעות (ואף מסכנות לעיתים). חגירה מאחור חשובה לא פחות, וזאת בגלל שנוסע לא חגור עלול, במקרה של תאונה, לפגוע בנוסעים אחרים - גם אם הם חגורים.