בעוד ממשלת ישראל מתמהמת ומדשדשת במקום עם הצעת החוק המוטורי מטעמה, הצליח אתמול ח^כ אהוד רצאבי (שינוי) להעביר בכנסת הצעת חוק פרטית, להנהגת מירוצים בישראל. ההצעה אושרה בקריאה טרומית, לאחר שהושגה הסכמה בין נציג הממשלה לבין ח^כ רצאבי לגבי המשך טיפול משותף בהצעות החוק. הצעת החוק של ח^כ רצאבי התקבלה ברוב של 24 לעומת 5 מתנגדים ושני נמנעים. יצויין כי מרבית המתנגדים הם חברי מפלגות דתיות. מטרת החוק המוצע היא לאפשר פעילות ספורטיבית בתחום המוטורי, לרבות מרוצי שטח. המצב המשפטי הנוכחי אינו מאפשר קיום מירוצי מכוניות או אופנועים מכל סוג שהוא. הצעת החוק מפרטת תנאים מדויקים לקיום מירוצים לרבות בנושא רישוי הרכב, גיל המתמודדים ובטיחות מסלולי המירוצים. בדיקת ^אוטו^ של ההצעה העלתה מספר נושאים בעיתיים הטעונים טיפול או הגדרה נוספים, אך בראיה כוללת מדובר כמובן ביוזמה ברוכה ביותר. הצעת החוק גובשה על-ידי ח^כ רצאבי בנפרד וללא קשר להצעת החוק אותה התחייבה הממשלה להגיש, בעקבות עתירה שהוגשה לבג^צ מטעם קבוצת נהגי מירוץ. הצעת החוק הממשלתית נמצאת בעבודה מזה למעלה משנה. על-מנת למנוע חפיפה ובלבול בין הצעות החוק השונות, הגיעו נציגי הממשלה להסכמה עם ח^כ רצאבי לגבי שיתוף פעולה בהמשך, אשר יביא לאיחוד שתי הצעות החוק ולגיבוש הצעה סופית אחת. ח^כ רצאבי אמר כי זהו יום חשוב לכל חובבי הספורט המוטורי בישראל. ^הגיע הזמן שיקוימו כאן מירוצים כמקובל במרבית המדינות הנאורות במערב^.