שבועון 'אוטוקאר' הבריטי רב התפוצה וההשפעה יצא השבוע באופן בוטה וחריף כנגד השימוש הנרחב במצלמות-מהירות כאמצעי אכיפה. השבועון חקר את הנושא בסיוע התאגדות הנהגים הבריטית, ה-RAC, והגיע למסקנות מרחיקות לכת. הנה דבריו של עורך השבועון, סטיב סאטקליף: ^מצלמות מהירות הן כשלון של 150 מיליון ליש^ט בשנה [מעל מיליארד ש^ח. – המערכת]. הן לא מרתיעות נהגים, נכשלות באופן בולט בהצלת חיים ואולי אף תורמות לגרימת תאונות בעצמן. בגלל קיומן, נוכחות מכוניות משטרה ירדה בכבישים, ולכן אלפי עבירות חמורות מתבצעות ללא אכיפה^. אוטוקאר מאמין כי מצלמות מהירות עלולות אפילו לסכן חיים, מהסיבות הבאות: – נוכחות דלילה יותר של ניידות משטרה בכבישים בשל הסתמכות-יתר על מצלמות, ולכן... – יותר נהגים שיכורים בכבישים – יותר נהגים מסוממים – יותר הונאות-ביטוח –יותר כלי רכב לא בטיחותיים ומכל הסיבות האלו, כבישי בריטניה יותר מסוכנים מבעבר – דווקא בשל קיום מצלמות המהירות! אוטוקאר טוען כי בעוד כמות הנהגים שנתפסו על ידי מצלמות מהירות מאז 1996 עלתה פי 4, מספר מקרי המוות בכבישים ירד ב-5% בלבד. בנוסף, ב-10 הכבישים המסוכנים ביותר בבריטניה מוצבות 4 מצלמות בלבד. כמו כן, ניתוח תאונות מראה כי נהגים צעירים גורמים ליותר תאונות – אבל רוב הנתפסים על ידי המצלמות הם נהגים מבוגרים יותר, בגילאי 45-54. ^הנהגים הנתפסים אינם אלה הגורמים לתאונות – אז משהו פגום במלאכת השיטור^, אמר מנכ^ל ה-RAC. שורש הבעיה, לדברי אוטוקאר, הוא ההסתמכות על מצלמות כאמצעי-אכיפה יחיד. שוטרי תנועה מועברים לתפקידים יותר ^רגישים^ מבחינה פוליטית, בעוד המצלמות ממלאות את תפקידיהם. ואילו האזרח, השומר-חוק פרט לנושא המהירות, מוענש שוב ושוב, מסתכן באבדן רשיונו ולעתים מקור פרנסתו. טענות אלו נתמכות על-ידי ירידה דרמטית במספר הדו^חות שנרשמו לנהגי כלי רכב מסוכנים או בלתי-תקינים. מ-1996 ועד 2001 ירד מספר זה במחצית. בנוסף, מספר הדו^חות על עבירות נהיגה מסוכנת ירד ב-50,000. השבועון העביר את ממצאיו לממשלת בריטניה, יחד עם מסמך המציע הערכות חדשה למלחמה בתאונות. הסעיפים הראשיים במסמך: שיפור בחינוך נהגים ובלימוד הנהיגה; הצבת מצלמות מהירות רק במקומות מועדים לפורענות; החזרת שוטרי תנועה לכבישים; מינוי גוף מקצועי לקביעת מגבלות מהירות ריאליות וסבירות; שיפור מבחן הנהיגה; מתן יתר ^שיניים^ לרשות הרישוי הבריטית; קביעת רישוי מדורג לנהגים חדשים; עדכון שיטת הנקודות על עבירות תנועה; שיפור תשתית הכבישים הקיימים תוך דגש על בטיחות, וקביעת תכנית רחבת היקף וארוכת טווח לסלילת כבישים חדשים. לנו לא נותר אלא לומר ^אמן ואמן^.