רשת הצמיגיות הארצית "טייר קלאב" החלה בשיווק צמיגים חדישים מתוצרת הנקוק הקוריאנית, העשויים מתערובת גומי וסיליקון, המחליף בהם חלק מן הפיח. פיח הוא אחד מן המרכיבים העיקריים והמסורתיים של תערובת הגומי, המקנה להם את צבעם השחור. תוספת הסיליקון מקטינה בכ-20% את התנגדות הצמיג לגלגול וכך קטנה התפתחות חום בסוליית הצמיג. לדברי יוסף אלעני, מהנדס הצמיגים הראשי של רשת "טייר קלאב", הפחתת ההתנגדות לגלגול גם מקטינה במידה מסוימת את צריכת הדלק של המכונית, אך עיקר תרומתה הוא הארכת משך חיי הצמיג תוך הגדלת אחיזת הכביש שלו והקטנת מרחק הבלימה. לדבריו, "בדרך כלל, הארכת משך תקופת השירות של הצמיג נעשית על חשבון רכות הצמיג ואחיזת הכביש שלו אך תוספת סיליקון משיגה הן שיפור באחיזת הכביש והן הארכת שירות גם יחד". צמיגי תערובת גומי-סיליקון מוצעים למכירה ב-100 צמיגיות "טייר קלאב" ומידותיהם מתאימות לרוב דגמי הרכב הנפוצים בישראל. מחיריהם הם החל מ-327 שקלים לצמיג. מ"טייר קלאב" נמסר כי מחירי צמיגים אלה הם כמחירי צמיגים נטולי סיליקון.