סקר חדש אותו ערכה חברת ביטוח הרכב האנגלית Esure Car Insurance מגלה שכמעט 3/4 מהנהגים האנגלים (71%) היו שוקלים בחיוב מעבר לרכב חשמלי – בעיקר בכדי לתרום למאבק ה"ירוק" למען איכות הסביבה.הסקר חשף נתונים מעניינים לאחר ניתוחו לפיהם ככל שהגיל יורד עולה המודעות וההסכמה לעבור לרכב מונע בחשמל, כאשר הנהגים מתחת לגיל 25 הם המודעים והפתוחים ביותר לנושא עם למעלה מ-81% מהם שהיו מוכנים לעבור לרכב חשמלי – או לרכב המוזן בדלק חלופי אחר, שאינו מזהם או פוגע בסביבה כמו רכב המוזן בנזין או סולר (ביו-דיזל והיברידי). הסקר עסק לא רק ברצון התיאורטי אלא במוכנות לרכוש מכונית כזו – כמובן אם ההיצע היה מספק והעלויות כדאיות.
הצעירים שהשתתפו בסקר, ושגילו את מידת הרצון הגבוהה ביותר לעבור לרכב חשמלי, ציינו בעיקר את העדר התלות במחירי הדלק המאמירים, המיסוי הנמוך יותר והחיסכון בעלויות החניה (בשל ממדי הרכב וההנחות הניתנות לרכב חשמלי במדינות מסוימות בתחום זה).
המבוגרים יותר הם קצת יותר שמרנים, כצפוי, אך גם ניתוח תוצאות הנשאלים המבוגרים יותר מעודד. 66% מבני ה-55 ומעלה "שוקלים מעבר לרכב חשמלי" במכונית הבאה אותה ירכשו.
מסקנות נוספות מהמחקר מלמדות בין השאר כי 65% מסך כל המשתתפים בסקר שינו את גישתם הבסיסית לכלי תחבורה ומושפעים בשיקוליהם ובחירת המדדים ברכישת רכב חדש מהמצב הכלכלי ומהצורך להדק את החגורה בכלל, בכל הקשור לבזבוז אנרגיה בפרט. כ-17% היו מוכנים לעבור למכונית קטנה יותר וחסכונית יותר ו-14% יחליפו בפועל את מכוניתם לקומפקטית וזולה יותר אם מצב מחירי הדלק יימשך כפי שהוא כיום או המחירים ימשיכו לעלות.