מכוניות חדשות הנמכרות בישראל החל ב-1 באפריל, ובמיוחד מכוניות "עממיות" - רכבי מיני, סופר-מיני ומשפחתיות קומפקטיות - צפויות להתייקר באלפי שקלים. זאת, בעקבות החלטת רשות המסים לשנות את נוסחת חישוב המיסוי הירוק.

ברשות מסבירים כי ההחלטה התקבלה בעקבות מעבר האיחוד האירופי לשיטת מדידת פליטת מזהמים חדשה, המכונה "WLTP", ושהחליפה אשתקד בהדרגה את תקן ה-NEDC הוותיק. התקן החדש אמור לבטא נתוני פליטת זיהום ותצרוכת דלק ריאליים יותר בתנאי אמת, לעומת בדיקת ה-NEDC שנחשבה ללא מדויקת ומקלה כלפי יצרניות הרכב.

בעקבות השינוי, ברשות המסים, יחד עם משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה, החליטו על שינוי לנוסחת החישוב - שצפויה להחמיר את התנאים בהם מקבלות מכוניות זיכוי במס בעבור פליטת זיהום נמוכה. פירוש הדבר כי המכוניות בישראל עשויות "להיענש" פעמיים - אחת בשל השינוי בתקינה באירופה, שמוביל לנתוני זיהום רשמיים גבוהים יותר, ושנית בשל עדכון נוסחת הזיהום.

1608529


באופן מסורתי, שינוי בנוסחת זיהום האוויר שממנה נגזר המיסוי הירוק, מובילה להתייקרויות בעיקר במכוניות ה"עממיות", כלומר דגמים קטנים וזולים יחסית, שרגישים יותר לתנודות בנוסחה. מכוניות יוקרה, דגמים ספורטיביים ומכוניות גדולות ומזהמות, כאלו שלא זכאים ממילא להטבת מס או שהטבת המס הניתנת להם שולית, נפגעים פחות.