משרד האנרגיה עדכן את מחירם המירבי של מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, ביניהם בנזין 95 אוקטן. מחירו המירבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בחודש יוני מחיר לא יעלה על 6.13 שקלים לליטר בשירות עצמי. מחיר זה מהווה עליה של 7 אגורות לליטר מחודש קודם. תוספת בעד שירות עצמי ללא שינוי מחודש קודם - 21 אגורות לליטר.

המחיר המרבי לליטר בנזין (95 אוקטן) באילת לא יעלה על 5.24 שקלים בשירות עצמי, עליה של 6 אגורות ביחס לחודש קודם. תוספת עבור שירות עצמי באילת - 18 אגורות לליטר.

מחירי הסולר, כמקובל מאז 2006, אינם בפיקוח – ולכן הבדלי המחירים בין התחנות השונות עשויים להיות גדולים. מומלץ להשוות מחירים לפני התדלוק.