ההסתדרות 104 | טלפון: 9500* או 04-9111999 | איש קשר מנהל הסוכנות