אולם תצוגה סקודה משארקה עפולה - אוטו

אולם תצוגה סקודה משארקה עפולה

קהילת ציון 46 | טלפון: 04-6597003 | איש קשר מנהל הסוכנות

א-ה' 18:00-8:00, ו' 8:00- 14:00