אופיר 31 חוף שמן | טלפון: 04-8676333 | איש קשר מנהל סוכנות