יצחק שדה 28 | טלפון: 03-6278000 | איש קשר מנהל הסוכנות