הקדר 39 א.ת. הישן | טלפון: 09-9530401 | איש קשר מנהל הסוכנות