עזרא יסודי 5 | טלפון: 08-6722171 | איש קשר מנהל הסוכנות