פנקס 9 א.ת ישן | טלפון: 09-8873225 | איש קשר מנהל הסוכנות