משה דיין 18 | טלפון: 03-9284444 | איש קשר מנהל הסוכנות