התעשייה 1, תלפיות | טלפון: 02-5658888 | איש קשר מנהל הסוכנות