שכטרמן 12, א.ת. ישן | טלפון: 09-8840640 | איש קשר מנהל הסוכנות